Dansk Metal forbereder sig på EU-mindsteløn

Arbejdere på byggepladsen i København H i forbindelse med det nyeste metrobyggeri. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø, Ritzau/Scanpix

Fagforeningen foretrækker stadig den nuværende danske arbejdsmarkedsmodel, men er forberedte, hvis mindstelønnen kommer

Af Frederikke Elberth

”Vores jurister undersøger forslaget fra EU, så vi er sikre på, at hvis mindstelønnen kommer, så bliver det på en måde, hvor vi kan bibeholde vores model i Danmark”, siger Daniel Dallerup, som repræsenterer Dansk Metal i Østjylland. Udtalelsen kommer i kølvandet på, at EU-kommissionen den 14. januar fremlagde sine første overvejelser omkring en fælles EU-mindsteløn. Dansk Metal har kritiseret EU’s overvejelser kraftigt, og fagforeningens egen EU-chef, Johan Moesgaard, har blandt andet udtalt i en artikel til Altinget, at fagforeningen ”vil kæmpe med næb og kløer mod ethvert forslag, som risikerer at udfordre den danske model”. At Daniel Dallerup ikke blankt afviser EU-kommissionens forslag, er derfor måske et skridt på vejen til en mere åben tilgang til en fremtidig mindsteløn. Dog lægger Østjyllands formand stor vægt på, hvordan Dansk Metal fastholder, at den bedste løsning altid vil være at få flere ind under fagforeningsparaplyen. ”Vi vil gerne have, at arbejdsgiverne organiserer sig i arbejdsgiverforeninger og får en overenskomst med os. Så kan vi også hurtigt og smidigt lave justeringer af arbejdsmarkedet”, udtaler Daniel Dallerup. 

Vi behøver ikke nødvendigvis frygte mindstelønnen 

Cand. Polit. og økonomisk rådgiver, Kim Paulsen, stiller sig uforstående over for den kritik, der er haglet ned over EU-kommissionens forslag. Hans teori er, at den danske model sagtens kan trives, selvom EU lægger en bund under lønniveauet. ”Fagforeningerne burde vide, at lønningerne aldrig kommer ned på EU’s forslag om mindsteløn i metalbranchen. Markedsmekanismen er så stærk, at virksomhederne derved ikke kan trække kvalificeret arbejdskraft til sig”, forklarer han. Kim Paulsen lægger endvidere stor betydning i, at den danske arbejdsmodel på nuværende tidspunkt ikke griber dem, der står uden for fagforeningernes aftaler. ”Jeg forstår ikke tankegangen med, at en mindsteløn undergraver den danske model. De regulerede overenskomster har ikke noget problem, for de har en fastsat mindsteløn. Forslaget går på at redde dem, der arbejder i det uregulerede område, så de trods alt har et minimum sikkerhedsnet”.

Daniel Dallerup mener, at den bedste løsning er at få flere under en overenskomst. Hør ham fortælle her, hvordan han konkret vil lykkedes med det.